Toepassingen Mariene uitheemse soorten

NVWA

In opdracht van de NVWA hebben BioMon en GiMaRIS onderzoek gedaan naar genetische detectie van uitheemse soorten in de Sloehaven van Vlissingen, voor het OSPAR-verdrag. Doel van dit project was het bepalen van de toegevoegde waarde van eDNA onderzoek op traditioneel morfologisch onderzoek.

Resultaten

  • Checklist met mariene uitheemse soorten
  • Protocol voor monstername en genetische analyses
  • eDNA analyses van watermonsters, bodemmonsters, schraapmonsters van kades en palen en begroeide PVC platen (‘fouling plates’)
  • Vergelijking van genetische met conventionele monitoring
  • Aanvulling van uitheemse taxa op conventionele monitoring

Publicaties

Van der Hoorn, B. & Gittenberger A. (2019). Environmental DNA Sloehaven; A multi-substrate metabarcoding approach for detecting non-indigenous species in a Dutch port. Naturalis report.

Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Toepassingen