Toepassingen Fingerprinting van bacteriën

Waterschappen

In oppervlakte- en afvalwaterbeheer kan het van belang zijn om te beoordelen wat de herkomst is van het water en de stoffen of organismen daarin. Voorbeelden zijn fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriënt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. BioMon heeft met diverse partijen genetische methoden ontwikkeld voor het beoordelen van de herkomst van water (bacteriegemeenschappen die onderscheidend zijn voor water afkomstig van RWZI effluent water of van riooloverstorten) en voor het opsporen van dierlijke en humane bronnen van fecale verontreinigingen. Inmiddels wordt het onderzoek bij verschillende waterschappen toegepast.

Resultaten

  • Protocollen voor monstername en genetische analyses
  • Betrouwbare herkomstbepalingen van water

Publicatie

Hootsmans, M.J.M. (2019) DNA bronopsporing zwemwater 2019. KWR rapport 2019.104

Hootsmans, M.J.M. (2020) DNA bronopsporing voor RWS op zes zwemwaterlocaties in 2020. KWR rapport 2020.132

Zie ook deze links naar de websites van TKI of KWR voor meer informatie.

Michiel Hootsmans
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Michiel vertelt u graag meer.

Michiel Hootsmans

michiel.hootsmans@kwrwater.nl
Terug naar overzicht Toepassingen