Toepassingen Monitoring Quagga-mossel

Hoogheemraadschap Rijnland

Sinds 2004 komt de Quaggamossel (Dreissena burgensis) voor in de Nederlandse wateren. Deze soort komt van oorsprong uit Oost Europa en staat bekend om zijn invasieve karakter op plekken waar hij van oorsprong niet voorkomt zoals in Noord Amerika. In het beheergebied van Hoogheemraadschap Rijnland wordt deze mossel steeds meer waargenomen, waar het potentieel voor grote verschuivingen in het systeem kan zorgen, met gevolgen voor de kwaliteit van het water. In opdracht van het Hoogheemraadschap ontwikkelt Biomon een methode voor genetische biomonitoring.

Resultaten

  • Gevalideerde protocollen voor monstername en verwerking op het lab
  • Een early warning systeem voor de Quagga-mossel
  • Inzicht in de huidige verspreiding van de Quagga-mossel
  • Inzicht in het verband tussen DNA concentraties en reproductie

Krijn Trimbos
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Krijn vertelt u graag meer.

Krijn Trimbos

Trimbos@cml.leidenuniv.nl
Terug naar overzicht Toepassingen