Toepassingen Zoöplankton Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat

In 2022 wordt de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden geopend. Naar verwachting zal tweemaal zoveel zout water het Noordzeekanaal binnenstromen dan nu het geval is. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit in het kanaal. BioMon doet eDNA onderzoek naar de ecologische impact van het sluizencomplex op het zoöplankton in het Noordzeekanaal van IJmuiden tot in de haven van Amsterdam. 

Resultaten

  • Protocol voor DNA metabarcoding van zoöplankton
  • Distributiekaarten van zoöplankton in het Noordzeekanaal
  • Impact analyse van de nieuwe sluis op zoöplankton
Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Toepassingen