Toepassingen Natuurvriendelijke oevers

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen weten wat de bijdrage van natuurvriendelijke oevers is aan de aquatische biodiversiteit in het Omval-Kolhorn kanaal. Wij hebben eDNA onderzoek uitgevoerd naar kiezelwieren en dansmuggen. Beide groepen zijn sterk indicatief voor de waterkwaliteit en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem.

Resultaten

  • DNA referentie databank kiezelwieren
  • Protocol DNA metabarcoding kiezelwieren
  • Soortenlijsten dansmuggen en kiezelwieren in Omval-Kolhorn kanaal
  • Multivariate analyses natuurvriendelijke oevers

Publicatie

Van der Hoorn, B. & Beentjes, K. (2020) eDNA onderzoek in natuurverbinding Omval-Kolhorn - Dansmuggen & Kiezelwieren. BioMon rapport 2020

Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Toepassingen