Toepassingen Monitoring vis & vismigratie

Waterschappen en Aquon

Waterbeheerders bepalen periodiek de toestand van hun visbestand voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). BioMon heeft met financiering vanuit de topsector water betrouwbare primers ontwikkeld voor vismonitoring. De primers zijn uitvoerig getest in het lab en in het veld en worden nu toegepast voor verschillende waterschappen en waterlaboratoria.

Resultaten

  • Gevalideerde soortspecifieke primers voor beleidsrelevante soorten als kwabaal en modderkruipers
  • Gevalideerde primers voor monitoring van de gehele groep vissen
  • Protocollen voor monstername en genetische analyses
  • Bioinformatica en voorgeprogrammeerde data analyses voor interpretatie

Michiel Hootsmans
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Michiel vertelt u graag meer.

Michiel Hootsmans

michiel.hootsmans@kwrwater.nl
Terug naar overzicht Toepassingen