Solutions eDNA mariene uitheemse soorten

NVWA

In opdracht van de NVWA hebben BioMon partner Naturalis en GiMaRIS onderzoek gedaan naar genetische detectie van uitheemse soorten in de Sloehaven van Vlissingen, voor het OSPAR-verdrag. Doel van dit project was het bepalen van de toegevoegde waarde van eDNA onderzoek op traditioneel morfologisch onderzoek.

Activiteiten

  • Opstellen checklist met uitheemse soorten
  • Controleren beschikbaarheid DNA barcodes
  • Verzamelen van watermonsters, bodemmonsters, schraapmonsters van kades en palen en begroeide PVC platen (‘fouling plates’)
  • Vergelijken genetische monitoring met traditionele monitoring

Publicaties

  • Van der Hoorn, B. B. (2019). Environmental DNA Sloehaven; A multi-substrate metabarcoding approach for detecting non-indigenous species in a Dutch port. Naturalis report.
Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze case? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Solutions