Solutions Fingerprinting van bacteriën

Waterschappen

BioMon partner KWR verricht in samenwerking met diverse partijen onderzoek naar de toepasbaarheid van geavanceerde DNA-technieken bij het beoordelen van de herkomst van water. Dit is bijvoorbeeld van belang voor oppervlakte- en afvalwaterbeheer omdat kennis over de herkomst van water een belangrijke aanwijzing kan geven voor de bron(nen) van probleem veroorzakende stoffen/organismen daarin.

In oppervlakte- en afvalwaterbeheer zijn situaties waarin het van belang is om te kunnen beoordelen wat de herkomst is van het water en de eventueel probleemveroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriënt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek wordt uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA technieken kunnen bijdragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken.

Dit onderzoek loopt nog. Zie de websites van TKI of KWR voor meer informatie.

Michiel Hootsmans
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze case? Michiel vertelt u graag meer.

Michiel Hootsmans

michiel.hootsmans@kwrwater.nl
Terug naar overzicht Solutions