Solutions Quagga-mossel in ruimte en tijd

Hoogheemraadschap Rijnland


In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland ontwikkelt Biomon partner CML een kost effectieve manier om aan de hand van genetische monitoring enerzijds een ‘early warning’ systeem en anderzijds een monitoring tool op te zetten voor de invasieve Quagga mossel. Onderdeel van deze monitoring tool is het schatten van biomassa gebaseerd op aanwezige DNA concentraties en het aantonen van reproductie.

Sinds 2004 komt de Quaggamossel (Dreissena burgensis) voor in de Nederlandse wateren. Deze soort komt van oorsprong uit Oost Europa en staat bekend om zijn invasieve karakter op plekken waar hij van oorsprong niet voorkomt zoals in Noord Amerika. In het beheergebied van Hoogheemraadschap Rijnland wordt deze mossel steeds meer waargenomen, waar het potentieel voor grote verschuivingen in het systeem kan zorgen met gevolgen voor de kwaliteit van het water.

Mosselen zijn fliterfeeders en filteren vaak algen en andere microscopische organismen uit grote volumes water. Daarmee kunnen ze zowel een positief als een negatief effect hebben op watersystemen. Hiervoor is het belangrijk om deze mosselsoort goed te monitoren zodra die is waargenomen in een gebied. Doordat de mosselen vaak op substraat op de bodem van waterlichamen leven is het echter moeilijk om een beeld te krijgen van hun verspreiding en dichtheden met behulp van visuele detectie. Tevens lijken Quagga mosselen enorm op de naast verwante Zebra mossel waardoor het moeilijk is om een scherp beeld te krijgen van de Quagga alleen. Daarom gaan we met eDNA technieken, waarbij fysieke identificatie niet nodig is, onderzoek doen naar het voorkomen en de dichtheden van Quagga mosselen.  

Methoden

Voor dit onderzoek bestuderen we 5 verschillende plassen in Rijnland beheer gebied, waar de quagga mossel eerder is vastgesteld. Door voor een ruimtelijke en temporele monstering strategie te kiezen proberen we de verspreiding en de seizoenspatronen, zoals reproductie, van Quagga mossel kolonies in Nederlandse plassen beter in kaart te brengen. Dit is essentiele informatie voor water managers die met deze soort te maken hebben.

Het onderzoek is momenteel nog steeds gaande.


Samenwerking met: Hoogheemraadschap Rijnland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Krijn Trimbos

Krijn Trimbos
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze case? Krijn vertelt u graag meer.

Krijn Trimbos

Trimbos@cml.leidenuniv.nl
Terug naar overzicht Solutions