Solutions Monitoring vismigratie

Topsector Water & Maritiem

Waterbeheerders moeten periodiek de toestand van hun visbestand bepalen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afhankelijk van het watertype bepalen ze, naast de soortensamenstelling, ook de dichtheid van vissoorten in aantallen of biomassa. Nieuwe methoden die zich richten op de aanwezigheid van eDNA zijn een goedkoop, diervriendelijk en mogelijk ook betrouwbaarder alternatief ten opzichte van traditionele visstandbemonstering voor de bepaling van de soortensamenstelling. Voor monitoring van de soortensamenstelling van een vispopulatie is een nieuwe publiek beschikbare eDNA metabarcoding ontwikkeld, de NL-Vispopulatiescan.

De analyse van diverse kunstmatig samengestelde mock visgemeenschappen wijst uit dat de NL-Vispopulatiescan reproduceerbaar is met een lage detectiegrens en daarmee een groot onderscheidend vermogen heeft. De NL-Vispopulatiescan geeft in de onderzochte systemen een belangrijk aanvullend beeld van de aanwezige diversiteit aan soorten ten opzichte van de KRW visstandbemonstering. Er worden met deze aanpak meestal meer soorten gedetecteerd, maar soms ook enkele soorten gemist.

Michiel Hootsmans
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over deze case? Michiel vertelt u graag meer.

Michiel Hootsmans

michiel.hootsmans@kwrwater.nl
Terug naar overzicht Solutions