Solutions

Fingerprinting van bacteriën

Fingerprinting van bacteriën

Waterschappen

BioMon partner KWR verricht in samenwerking met diverse partijen onderzoek naar de toepasbaarheid van geavanceerde DNA-technieken bij het beoordelen van de herkomst van water. Dit is bijvoorbeeld van belang voor oppervlakte- en ...

eDNA mariene uitheemse soorten

eDNA mariene uitheemse soorten

NVWA

In opdracht van de NVWA hebben BioMon partner Naturalis en GiMaRIS onderzoek gedaan naar genetische detectie van uitheemse soorten in de Sloehaven van Vlissingen, voor het OSPAR-verdrag. Doel van dit project was het bepalen van ...

Quagga-mossel in ruimte en tijd

Quagga-mossel in ruimte en tijd

Hoogheemraadschap Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland ontwikkelt Biomon partner CML een kost effectieve manier om aan de hand van genetische monitoring enerzijds een ‘early warning’ systeem en anderzijds een monitoring tool op te zetten voor de invasieve Quagga mossel. Onderdeel van deze monitoring tool is het schatten van biomassa gebaseerd op aanwezige DNA concentraties en het aantonen van reproductie.

Monitoring vismigratie

Monitoring vismigratie

Topsector Water & Maritiem

In samenwerking met een aantal waterschappen en adviesorganisaties hebben BioMon partners KWR en BaseClear eDNA technieken ontwikkeld en toegepast om inzicht te krijgen in de verspreiding van vispopulaties en de mogelijkheden ervan bij het beoordelen ...