Toepassingen GEANS - Genetic Ecosystem Health Assessment North Sea

EU Interreg project

Mariene benthische soorten vormen een belangrijke indicatorgroep voor de Kaderrichtlijnen Marien (KRM) en Water (KRW), en voor het OSPAR-verdrag. GEANS heeft als doel de implementatie van genetische monitoring van macrobenthos. Het project wordt uitgevoerd in nauw overleg met stakeholders. Partners in GEANS zijn Naturalis Biodiversity Center (NL), de Universiteit van Wageningen (NL), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (B), Vlaams Instituut voor de Zee (B), SeAnalytics (S), The Centre for the Environment Fisheries and Aquaculture Science (UK), Aarhus Universitet (DK), Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (D), en Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet (N).

Resultaten

  • Een Noordzee databank met DNA (meta)barcodes van macrobenthos soorten
  • Harmonisatie van beschikbare genetische technieken
  • Pilot studies gericht op 1) monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien, 2) detectie van uitheemse soorten, 3) ecologische maatregel-effect studies en 4) aquacultuur
  • Implementatie in structurele monitoring programma's
Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over dit project? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Innovatie