Toepassingen DNA Waterscan - Genetische Biomonitoring Waterkwaliteit

Gieskes-Strijbis Fonds

Sinds 2011 wordt door BioMon partners onderzoek gedaan naar genetische detectie van macrofauna voor de Habitat Richtlijn (HR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het onderzoek richt zich zowel op watermonsters (extracellulair DNA) als bulkmonsters (monsters inclusief de organismen). Inhoudelijk werken we samen met onder andere Rijnland, Aquon en de WUR, internationaal binnen het EU COST project DNAqua-Net (zie elders op deze website). 

Resultaten

  • Een betrouwbare DNA bibliotheek van >1.000 Nederlandse aquatische soorten. 
  • Gevalideerde genetische methoden voor identificatie van macrofauna en complete leefgemeenschappen
  • Een databank met biologische kenmerken van macrofauna voor het bepalen van ecologische waterkwaliteit
  • Een open source bioinformatica pijplijn voor verwerking van genetische data en ecologische interpretatie
  • Aandacht in diverse vaktijdschriften, landelijk kranten en TV programma's
  • Valorisatie van producten en diensten in spin-off BioMon

Publicaties

  • van Kuijk, T., van der Hoorn, B. B., Biesmeijer, J. C., Verdonschot, P. F. M. (2020). Functional traits and crayfish invasive success in the Netherlands. Submitted.
  • Beentjes, Kevin K., Arjen G. C. L. Speksnijder, Menno Schilthuizen, Marten Hoogeveen, Rob Pastoor and Berry B. van der Hoorn. (2019). Increased Performance of DNA Metabarcoding of Macroinvertebrates by Taxonomic Sorting. PLoS ONE 1–19.
  • Beentjes, Kevin K., Arjen G. C. L. Speksnijder, Menno Schilthuizen, Marten Hoogeveen and Berry B. van der Hoorn. (2019). The Effects of Spatial and Temporal Replicate Sampling on eDNA Metabarcoding. PeerJ 2019(7).
  • Beentjes, K. K., Speksnijder, A. G. C. L., Schilthuizen, M., Schaub, B. E. M. & van der Hoorn, B. B. (2018). The influence of macroinvertebrate abundance on the assessment of freshwater quality in The Netherlands. Metabarcoding and Metagenomics, 2, 1–8.

Kijk voor meer informatie op de website van het Gieskes-Strijbis fonds.

Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over dit project? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Innovatie