Toepassingen DNAqua-Net - Genetic Tools for Aquatic Bioassessments

EU COST action

DNAqua-Net heeft als doel het delen van kennis over genetische biomonitoring ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Inmiddels zijn 52 landen van binnen en buiten de EU aangesloten bij dit netwerk. Een belangrijk onderdeel is standaardisatie en een actieve lobby richting Brussel voor implementatie. BioMon partner Naturalis zit samen met STOWA namens Nederland in het management. 

Resultaten

  • Inventarisatie van beschikbare DNA barcodes voor Europese aquatische soorten
  • Inzicht in de invloed van genetische biomonitoring op ecologische indicatoren en indexen
  • Inventarisatie en standaardisatie van protocollen voor monstername en genetische analyses
  • Inventarisatie en standaardisatie van data analyse en opslag
  • Een strategie voor Europese implementatie van genetische biomonitoring voor de KRW

Publicaties

  • Leese, F., Altermatt, F., Bouchez, A., Ekrem, T., Hering, D., Meissner, K., … Hoorn, B. van der, … Zimmermann, J. (2016). DNAqua-Net: Developing new genetic tools for bioassessment and monitoring of aquatic ecosystems in Europe. Research Ideas and Outcomes, 2, e11321. https://doi.org/10.3897/rio.2.e11321
  • Pawlowski, J., Kelly-Quinn, M., Altermatt, F., Apothéloz-Perret-Gentil, L., Beja, P., Boggero, A., … Van der Hoorn, B. B., … Kahlert, M. (2018). The future of biotic indices in the ecogenomic era: Integrating (e)DNA metabarcoding in biological assessment of aquatic ecosystems. Science of the Total Environment, 637–638, 1295–1310.
  • Weigand, H., Beermann, A. J., Čiampor, F., Costa, F. O., Csabai, Z., Duarte, S., … Van der Hoorn, B. B. … Ekrem, T. (2019). DNA barcode reference libraries for the monitoring of aquatic biota in Europe: Gap-analysis and recommendations for future work. Science of the Total Environment, 678, 499–524. https://doi.org/10.1101/576553


Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over dit project? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Innovatie