Toepassingen Dieetanalyse zandspiering

Samenwerking WUR Marine

Zandspieringen vormen een belangrijke schakel tussen plankton en toppredatoren zoals grote sterns, zeehonden en bruinvissen. Om het voedselweb te ontrafelen onderzoeken BioMon partners Naturalis en BaseClear de maaginhoud van zandspieringen uit de Noordzee met DNA metabarcoding. Inzicht in de prooikeuze is een voorwaarde om de effecten van veranderingen te begrijpen, door menselijke ingrepen op korte en lange termijn. De vissen zijn verzameld voor een voorgenomen zandsuppletie bij het Amelander zeegat in samenwerking met Wageningen Marine Research en Rijkswaterstaat.

Berry van der Hoorn
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over dit project? Berry vertelt u graag meer.

Berry van der Hoorn Projectleider Marien

berry.vanderhoorn@naturalis.nl
Terug naar overzicht Innovatie