Toepassingen Ecotoxicologische effecten op gemeenschappen

GENERADE

Biomon partners CML en Naturalis werken samen in dit onderzoek waarbij de geïsoleerde effecten van bestrijdingsmiddelen en nutriënten op zoetwater ecosystemen wordt getest. Hoewel in het veld van ecotoxicologyecotoxicologie, het bepalen van toxiciteit van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving, vaak via gestandaardiseerde lab experimenten van hoge kwaliteit gebeurd, kunnen de uitkomsten van dit soort experimenten niet goed vertaald worden naar natuurlijke systemen. Dit komt doordat veel verschillende factoren die aanwezig zijn in de natuur de toxiciteit van bestrijdingsmiddelen direct of indirect kunnen beïnvloeden. Biomon partners CML en Naturalis werken samen in dit onderzoek waarbij de geisoleerde effecten van bestrijdingsmiddelen en nutrienten op zoetwater ecosystemen wordt getest. We kijken hiervoor naar levensgemeenschappen die een groot deel van het zoetwater voedselweb bestrijken zoals macroinvertebratenmacroevertebraten, algen en bacterienbacteriën. Voor het bepalen van de levensgemeenschappen worden DNA technieken ingezet en geijkt via traditionele morfologische technieken.

Krijn Trimbos
Geen afbeelding

Wilt u meer informatie over dit project? Krijn vertelt u graag meer.

Krijn Trimbos

Trimbos@cml.leidenuniv.nl
Terug naar overzicht Innovatie