Innovatie

Ons innovatieve wetenschappelijk onderzoek wordt gevoed door concrete vraagstukken uit de praktijk. Wij richten ons op het optimaliseren van monstername en laboratorium protocollen, en op het verbeteren van data-analyses en ecologische interpretaties. Onze klanten profiteren hier direct van.

DNA Waterscan - Genetische Biomonitoring Waterkwaliteit

DNA Waterscan - Genetische Biomonitoring Waterkwaliteit

Gieskes-Strijbis Fonds

Sinds 2011 wordt door BioMon partners onderzoek gedaan naar genetische detectie van macrofauna voor de Habitat Richtlijn (HR) en de Kaderrichtlijn water (KRW). Het onderzoek richt zich zowel op watermonsters (extracellulair DNA) als ...

GEANS - Genetic Ecosystem Health Assessment North Sea

GEANS - Genetic Ecosystem Health Assessment North Sea

EU Interreg project

Mariene benthische soorten vormen een belangrijke indicatorgroep voor de Kaderrichtlijnen Marien (KRM) en Water (KRW), en voor het OSPAR-verdrag. GEANS heeft als doel de implementatie van genetische monitoring van macrobenthos. Het onderzoek wordt ...

DNAqua-Net - Genetic Tools for Aquatic Bioassessments

DNAqua-Net - Genetic Tools for Aquatic Bioassessments

EU COST action

DNAqua-Net heeft als doel het delen van kennis over genetische biomonitoring ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Inmiddels zijn 52 landen van binnen en buiten de EU aangesloten bij dit netwerk. Een belangrijk onderdeel ...

Relatie van eDNA concentraties met de dichtheid van soorten

Relatie van eDNA concentraties met de dichtheid van soorten

GENERADE

Om te kunnen verklaren waarom soorten afnemen moeten de natuurlijke en onnatuurlijke veranderingen in de levensgemeenschappen waarin deze soorten leven begrepen worden. Naast de hoeveelheid soorten in deze levensgemeenschappen gaat het daarbij ...

Ecotoxicologische effecten op gemeenschappen met eDNA bepalingen

Ecotoxicologische effecten op gemeenschappen met eDNA bepalingen

GENERADE

Hoewel in het veld van ecotoxicology, het bepalen van toxiciteit van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving, vaak via gestandaardiseerde labexperimenten van hoge kwaliteit gebeurd, kunnen de uitkomsten van dit soort experimenten niet goed vertaald worden ...

Dieetanalyse zandspiering

Dieetanalyse zandspiering

Samenwerking WUR Marine

Zandspieringen vormen een belangrijke schakel tussen plankton en toppredatoren zoals grote sterns, zeehonden en bruinvissen.Om het voedselweb te ontrafelen onderzoeken BioMon partners Naturalis en BaseClear de maaginhoud ...