Innovatie

Ons (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek wordt gevoed door concrete vraagstukken uit de praktijk. Wij richten ons op het optimaliseren van monstername en laboratorium protocollen, en op het verbeteren van data-analyses en ecologische interpretaties.

DNA Waterscan - Genetische Biomonitoring Waterkwaliteit

DNA Waterscan - Genetische Biomonitoring Waterkwaliteit

Gieskes-Strijbis Fonds

Sinds 2011 wordt door BioMon partners onderzoek gedaan naar genetische detectie van plankton, macrofauna en vissen voor onder andere de Habitat Richtlijn (HR) en de Kaderrichtlijn water (KRW).

DNAqua-Net - Genetic Tools for Aquatic Bioassessments

DNAqua-Net - Genetic Tools for Aquatic Bioassessments

EU COST action

DNAqua-Net heeft als doel het delen van kennis over genetische biomonitoring ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Inmiddels zijn 52 landen van binnen en buiten de EU aangesloten bij dit netwerk. Een belangrijk onderdeel ...

GEANS - Genetic Ecosystem Health Assessment North Sea

GEANS - Genetic Ecosystem Health Assessment North Sea

EU Interreg project

Mariene benthische soorten vormen een belangrijke indicatorgroep voor o.a. de Kaderrichtlijnen Marien (KRM). GEANS heeft als doel de implementatie van genetische monitoring van macrobenthos.