Diensten

Met genetische technieken meten we biodiversiteit, om daarmee uitspraken te doen over het functioneren van ecosystemen en de effecten hierop door menselijk handelen. We bieden opdrachtgevers het volgende:

  • Detectie van beleidsrelevante soorten. We beschikken over meer dan honderd soortspecifieke primers voor beschermde en schadelijke soorten, van kwabaal tot brede geelgerande waterkever tot zeggekorfslak.

  • Detectie van indicatorgroepen en complete leefgemeenschappen. We ontwikkelden primers voor groepen als vissen, macrobenthos, macrofauna, dansmuggen, fytoplankton, kiezelwieren en (pathogene) bacteriĆ«n.

  • Betrouwbare identificaties door de meest uitgebreide DNA referentiedatabanken van de Nederlandse flora en fauna, opgebouwd door taxonomische experts op Naturalis Biodiversity Center.

  • Ecologische adviezen en impact analyses met statistische onderbouwing.

  • Standaardisatie en kwaliteitsborging. Wij maken ons sterk voor een keurmerk voor genetische monitoring, onze protocollen zijn gevalideerd op onze DNA laboratoria en in ons testfacilteit in het veld (het 'levend lab').

Faciliteiten

We combineren onze uitgebreide infrastructuur van gecertificeerde laboratoria met unieke genetische referentie databases en toonaangevende expertise op het gebied van taxonomie, ecologie, evolutie en genetica.

Meer over faciliteiten